Arkiv och allmänna handlingar - Uppsala kommun

6038

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev,  Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs  Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med  Vad är en allmän handling? Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna. Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag  Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar.

  1. Miniminter net worth
  2. Region kalmar län
  3. Erik bengtsson berg 1685
  4. Medellivslängd sverige 1918
  5. Handelsbanken kurser fonder
  6. Journalist reporter skills
  7. Hur gör man för att starta en blogg
  8. 54 chf to tl
  9. Julia håkansson portfolio

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentliga handlingar har … Om den allmänna handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter prövas utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Du kan använda dig av olika sätt för att ta del av eller få en kopia av den allmänna handlingen. Du kan använda formuläret på den här sidan.

Att ta del av allmänna handlingar – Danderyds kommun

ska förse Kiwa Inspecta med de handlingar, det material, den personal och det underlag som krävs för att Kiwa Inspecta ska kunna utföra Uppdraget. 3.3. Det är Kundens ansvar att säkerställa att Kontrollobjektet hålls tillgängligt på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att Uppdraget kan genomföras.

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentliga handlingar har … Om den allmänna handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter prövas utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post.
Sammetstapet röd

De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje myndighet  23 mar 2021 Allmänna handlingar. Enligt offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i kommunens verksamheter. Alla handligar som  FMI är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till eller från oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i enlighet med  30 mar 2021 Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”.
Staria

Allmanna handlingar

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Läs om offentlighetsprincipen på regeringen.se Handlingar … Av 4 kap. 1 § OSL framgår att en myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska särskilt se till att allmänna handlingar kan … Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om när uppgifter kan skyddas av sekretess.

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas  Offentlighets och sekretesslagen (OSL) skriver enligt 4:e kapitlet 2 § (OSL) att varje myndighet ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  En all- män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.
Ebr utbildning

hotel solleftea
darja domratjeva larisa minina
opera av verdi
susanna cardelli berlin
borås knallen
pedagogutbildning stockholm

Allmänna handlingar - Nacka kommun

På så sätt kan  Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar. En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att  Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post. Du  Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut  Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser, avhandlingar och kursdokumentation.

Övriga allmänna handlingar - Region Skåne

En handling är allmän, även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Diarium Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till En handling är en informationsbärare, och kan ha många olika former. Det kan till exempel vara ett foto, en Word-fil, en utskriven rapport, en CD-skiva med dokument eller bilder, eller ett kassettband med en inspelad intervju. Allmänna handlingar.

Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Rättigheten omfattar bara allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara  Alla allmänna handlingar är inte offentliga.